Възход на компаниите които предлагат онлайн обучение

В условия на криза онлайн обучението е единственият начин учениците и студентите да получават знания и да продължат образованието си. Една от платформите, които предлагат специализиран софтуер за това, е VEDAMO. Компанията е партньор на „Българския център по предприемачество“, фондация в обществена ползва, подкрепена от ресурс и експертиза от Силициевата долина, в САЩ. https://foundationbec.org/?lang=bg

Ето какво разказва Светлана Савова,  директор „Партньорства и продажби“, за същността на компанията, на кого е полезен продукта, как се оцелява в условия на криза и за бъдещето на онлайн обучението.

Г-жо Савова, нека започнем с няколко думи за VEDAMO?

VEDAMO е българска уеб-базирана платформа, създадена за нуждите на преподавателите. Тя се състои от виртуална класна стая за интерактивни видео-конферентни онлайн уроци и система за управление на обучението, позволяваща администриране и провеждане на онлайн курсове с ресурси за самостоятелнаработа. VEDAMO може да се превърне в гъвкава инфраструктура на всяко едно училище, университет или организация, което иска да има своя виртуална академия, близка до традиционна такава. Платформата е създадена в партньорство с университетски преподаватели, изследователи, учители, ученици и родители и е разработена като цялостно решение за дистанционно обучение. Тя осигурява синергия между технологиите и педагогиката като отговаря на всички критерии за качеството на електронното обучение. В партньорство със СУ “Св. Климент Охридски”, създадохме авторска методика за дистанционно преподаване.

Кои са клиентите на VEDAMO, на кого сте полезни?

Това са например, университети. Софтуерът помага за лесно комбиниране на традиционното преподаване със съвременното електронно обучение. В допълнение, платформата осигурява по-добро администриране, мониторинг и отчетност. Училища– за разчупване на остарелите педагогически методи и осигуряване на равен достъп на учениците в образователния процес, независимо от тяхното местонахождение и физическо състояние. Детски градини – за организиране на интерактивни дейности с дистанционни експерти, като например пожарникари, полицаи, лекари и т.н. Центрове за професионално обучение – за провеждане на онлайн интерактивно професионално обучение с гъвкав график за обучаеми от различни локации. Бизнес организации – за организиране, провеждане и мониторинг на вътрешно-корпоративни обучения онлайн, като по този начин се пестят време и разходи. Обучението на хиляди участници може да се управлява от един служител. Гъвкавостта на системата я прави приложима към всяка форма на електронно обучение, която може да си представите

На кои пазари работите?

В момента имаме клиенти по цял свят, на 6 континента. Като най-много клиенти имаме в САЩ, Европа, Азия и Латинска Америка

Как рекламирате продукта? Какво проучване на възможностите и конкуренцията направихте?

Когато започнахме да разработваме платформата през 2013 год., идеята беше да предоставим възможност за гъвкавост на българския образователен пазар. Нещата се получаваха много трудно – нито хората, нито организациите в страната бяха готови за такава крачка. През 2015 год. сменихме леко посоката и създадохме първото онлайн училище в България (www.proznanie.bg), чиято цел беше да предоставим възможност за допълнителна подготовка на учениците от 1. до 12.клас, както и  да достигнем българчетата в чужбина, които да учат онлайн с преподаватели от България.. Успоредно с това продължавахме да доразвиваме софтуера и решихме, че щом нещата в България се случват толкова бавно, трябва да сменим драстично посоката и да излезем извън рамките на страната, където вече има установени навици за ползване на технологии в образованието. Започнахме с проучване на пазарите и изграждане на партньорска мрежа от организации, които да ни съдействат на място. Същевременно кандидатствахме в конкурс към Европейската комисия – „Ready2Go“, който предоставяше възможност за съдействие при стъпване на нови пазари. Успяхме да се класираме и бяхме избрани за акселераторска програма в Silicon Valley, САЩ и участие в едно от най-големите технологични изложения в света CES, Las Vegas. За нас това беше повратна точка. След месец прекаран в САЩ и възможност за работа с едни от най-успешните компании в света, започнахме да изграждаме стабилна мрежа от контакти. Последва поредица от образователни събития в САЩ, където представяхме платформата си. Успяхме да сключим партньорства с водещи лидери в дистанционното преподаване – Canvas, Moodle, Schoology, D2L – Brightspace, Google for Education, Global Grid for Learning, The Consortium for School Networking, or CoSN и др. Всичко беше съпроводено основно с много усилия, работа и пак работа. Детайлно проучване на конкуренцията, извеждане на предимствата на ВЕДАМО пред останалите, безсънни нощи, телефонни разговори, пътувания и искрена вяра, че ще успеем.

Проектът ви е образователен и универсален като насоки и цели. Това предимство или предизвикателство е, когато излизате на международна мрежа? Какво се налага да променяте, да адаптирате?

Продуктът ни има своята уникалност, но има и много конкуренти. В САЩ, например, пазарът е препълнен с образователни софтуери, там са и най-големите ни конкуренти. В началото беше много трудно за една компания от Източна Европа да се мери с големите играчи, но се получи. С опита, усилията и нестихващия ентусиазъм на екипа. Има още много път да извървим, но смятам че сме тръгнали в правилната посока

Какви са най-сериозните предизвикателства при прилагането на вашите идеи, методики на нов пазар? Как контролирате качеството, следите  резултатите? Разполагате ли с универсални показатели?

Предизвикателства: когато сме на външен пазар, се борим с много рекламен/маркетингов “шум”, както и с това, че хората по света предпочитат техни (родни) продукти. Локално в БГ това е по-лесно за нас. Качество: използваме  методиката на Net Promoter Score (NPS), прилагаме анкети непрекъснато и следим негативните отзиви от какво се получават. Показатели на високо ниво (KPIs): колко клиенти са прекратили услугата си и защо, NPS като оценка какво клиентите мислят за услугата. Всичко това ни дава информация какво да подобрим, какви нови функционалности да направим, какво е важно за хората по райони.

Колко дълго продължава тестовият период?

Тестовият период, който ние предлагаме на клиентите си е 30 дни. Имаме огромен набор от статии, видеа и success stories, които са достъпни за всички и им помагат да се адаптират към новата образователна среда.

Технологиите в образованието са нова икономическа сфера. В нея произходът на методиката, на системата и обучението, откъде идва, има ли значение?

Смятам, че няма толкова значение от къде идва методика, продукт и т.н, колкото какви резултати дава на организацията или отделния човек, който я използва. Сферата на образованието е по-специфична и с това, че там има нужда не само от техническа поддръжка, но и от методическа, както и съдействие при адаптиране на конкретен подход на преподаване в онлайн среда. Учителите обучават в своята практика и изискват самите те да бъдат обучени адекватно за работа с дадена технология/платформа.

Какви са вашите очаквания за развитието ви в чужбина и на сектора като цяло?

Предвид събитията от последните няколко месеца и разпространението на корона вируса (COVID-19), смятам че това е повратна точка в сферата на образованието във всяка една държава по света. Очаквам да се вкарат нови регулации в образователния сектор и всяко учебно заведение да трябва да има платформа за дистанционно преподаване като мярка при различни ситуации – епидемии, болест, родителски срещи, консултации, метеорологични промени, групови проекти, обмяна на опит и т.н.

Какво се промени за вас по време на кризата?

С разпространението на корона вируса, нуждата от платформи за дистанционно преподаване като VEDAMO се увеличи в пъти. Само за няколко седмици броят на клиентите ни нарасна значително. Целият ни екип беше поставен пред изпитание. Наложи се допълнително за няколко дни да изградим огромна инфраструктура от сървъри по целия свят, за да откликнем на обема и нуждите. Още с обявяването на извънредното положение в Китай, огромен брой училища, университети и образователни центрове избраха нашата платформа за ефективно преподаване и учене по време на криза. Следвайки разпространението на вируса, клиентите ни от засегнатите региони по света се увеличават. Все повече организации в България адаптират дейностите си онлайн. Голяма част от българските училища в чужбина също ползват VEDAMO, наред с държавни и частни училища в страната.

Кажете нещо за техническите устройства които са нужни за онлайн обучение? Хубава камера, звук, картина, бърза интернет връзка? Лесно ли се инсталира софтуерът?

Платформата е уеб базирана, няма нужда от инсталация. За включване в обучение са нужни само интернет връзка, лаптоп или друго устройство, камера и микрофон.

Как според Вас ще продължи животът след COVID 19? Ще останат ли някои от нещата, които въведохме в условия на криза? Например, работата от вкъщи и онлайн обучението? Много са предимствата, но има и недостатъци. Човекът е социално същество, има нужда и от физически контакти.

Смятам, че по време на COVID 19 всички хора по света преживяха голяма промяна в различни аспекти. Научиха се да се адаптират по-бързо към променящата се ситуация и това им даде възможност да оценят предимствата на технологиите. Определено голяма част от нещата ще се запазят. И преди кризата много компании позволяваха да се работи от къщи например. И точно, защото човекът е социално същество, дори по време на криза чрез технологиите работи, общува, дори концерти и театри гледа онлайн. Ако живеехме преди появата на интернет, вероятно щеше да има много повече депресирани хора. Вярвам, че физическото общуване с хората ще се промени, ще бъде по-пълноценно от преди. Сигурно сте забелязвали в кафене да седят 5 човека и всеки да рови в телефона, а не говорят по между си.

Вие работите и в една друга програма, за тийнейджъри-предприемачи, TEENOVATOR? Разкажете и за нея, и за това как тя продължава в условия на криза?

Дейностите в Тийноватор не са спирали. Определено имаше момент на демотивация от страна на учениците, но менторите и целият екип правим различни активности в тази насока, за да държим младежите будни. Те усилено работят по своите идеи и нямат търпение да се видим физически на националното състезание в края на учебната година, което засега е с неуточнена дата докато не се стабилизира ситуацията в страната и хората не се върнат към нормален ритъм на живот.

Кажете повече за екипа създал продукта и който консултира клиентите? Как може да се свържат хората с вас?

Екипът ни е от педагози, софтуерни инженери и техническа поддръжка. За всички нас образованието винаги е било мисия и затова продължаваме да работим със същия хъс, както в началото. Ние сме екип ентусиасти, готови да се сблъскат с нещата, които предстоят утре. Всички работим от вкъщи, спазваме карантината, наложена от правителството. Същевременно сме пътешественици – всеки ден се срещаме с хора от различни точки на света и им помагаме да адаптират методите си на преподаване в онлайн среда. Да се свържете с нас е много лесно – чрез уебсайта https://www.vedamo.com/ , чрез социалните мрежи, по имейл – навсякъде и по всяко време има кой да откликне.

Please follow and like us:
Pin Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Comments
    RSS
    Follow by Email
    LinkedIn
    Share