Социални услуги

Мисия

Да подобри и повиши нивото на социалните услуги в България чрез внасянето на експертиза и финансиране от САЩ. Хората с увреждания, възрастните хора, военните ветерани, сираците и други социални групи, към които животът не е бил добър, заслужават по-добри условия на живот.

Цели

Да проучи съществуващата структура на социалния сектор и да идентифицира проблемните зони. Да предложи решения и съвместна работа с други европейски и български организации. Да се фокусира върху избрани проекти и инициативи и да работи по тях с помощта на ментори от САЩ. Да привлече финансова помощ за социалния сектор чрез изпозлването на модела Social Impact Bond Fund, създаден в САЩ. Да работи съвместно с местните власти в усилията им да предлагат различни социални услуги.

Работата ни до момента

Проведени са срещи с представители на правителството и местната власт, занимаващи се със социални услуги, както и с частни фондации в тази област. Беше организирана среща при Фондация “Четири лапи”, на мястото, на което кучета се обучават да водят хора с проблеми със зрението. За 2018 г. са предвидени още посещения за проучване на условията в домовете за възрастни хора, хора с увреждания и сираци.

Social Impact Bond – нова концепция за подпомагане на социалния сектор

През октомври 2017 г. Лари Бийл планира нова визита в България – този път с цел подпомагане на социалния сектор. Замислен е проект, наречен Social Impact Bond (SIB). Той представлява връзка между държавни и общински институции, частни компании, инвеститори от САЩ и филантропи, за подобряване на социалните услуги в България.

В основата му стои констатацията, че държавните и общински институции трудно могат да идентифицират и контролират широк обхват от социални нужди и съответно услуги, които предлагат, както и и достигането им до точните бенефициенти. Много често тези услуги се прехвърлят на частни компании, които имат по-добра мотивация, по-голям капацитет и могат да постигат устойчиво развитие.

Наскоро дори кметът на София г-жа Йорданка Фандъкова представи идеята на Столична община за аутсорсинг на социални услуги. Изводът е: в социалния сектор може да се инвестира и тези инвестиции да бъдат печеливши. Важно е да се идентифицират подходящите частни фирми, които могат да постигнат социалните цели. В средите на донори и филантропи съществуват съмнения, че когато се правят дарения без предварително проучване, особено в развиващи се страни, те не винаги достигат до целевите групи; не се постига планираният социален ефект, а парите потъват в сложна структура на бюрокрация. Така, стартиралите проекти не са устойчиви и приключват след спирането на средствата.

  • Идентифицират се социални сектори на държавно и общинско ниво, където потребността от социални услуги е най-голяма: здравеопазване, работни места, хора с увреждания, социално слаби семейства;
  • Инвеститори от Силициевата долина се обръщат към фондация InterCulture със задача тя да намери подходящи стартиращи или развити български компании, които да могат да предоставят тези услуги и да вложат умело и почтено парите на инвеститора;
  • Средствата отиват при нуждаещите се групи от населението;
  • Постигането на социалните цели се оценява чрез външен оценител/ група от независими експерти;
  • Резултатите от оценяването и постигането на социалните цели се предоставят на донори и филантропи от САЩ. Те, от своя страна, връщат средствата на инвеститорите с лихва, но само ако социалните параметри са изпълнени.
  • След като проектът SIB се наложи като успешен модел за финансиране на социалния сектор, държавните и общински институции биха могли да се присъединят с финансиране.

Проекти от типа SIB вече успешно работят в Скандинавските страни. Те са заложени и в програмата на ООН за устойчиво развитие. Там са формулирани и 17 цели (Sustainable development goals – SDG), като например SDG8 – намиране на работни места и икономически растеж, SDG11 – устойчиви градове и общности, SDG3 – здравеопазване и благоденствие, SDG6 – чиста вода и санитарни условия, и SDG7 – достъпна и чиста енергия.

Ползи от проекта SIB имат всички участници в него. На първо място, социалните услуги отиват при нуждаещите се. Държавните и общински институции са освободени от всекидневната трудоемка дейност по следенето и контрола за изпълнението на социалните услуги. Чрез аутсорсинг на тези услуги към правилните частни компании те постигат по-добра ефективност. Частните компании печелят от това, че получават ново свежо финансиране и разработват иновативни продукти. Инвеститорите печелят от това, че разширяват дейността си, влагайки средства в нови, полезни за обществото сектори, като получават и лихви, но само при постигнати социални цели. Донорите и филантропите в САЩ кредитират инвеститорите, но само, ако социалните цели са изпълнени. По този начин те са сигурни, че средствата им постигат резултат и отиват при правилните хора. Освен това, чрез даренията си те ползват и данъчни облекчения по Закона 501c (3) от Данъчното законодателство в САЩ.

Фондация InterCulture, в лицето на г-н Лари Бийл, ще има ангажимента да намира донори, филантропи и инвеститори за осъществяване на проекта SIB. Чрез партньорството с водещи български предприемачи и частни компании ще се идентифицират най-подходящите фирми в България, които да предоставят тези услуги. Група от български и американски експерти ще оценява постигнатите резултати чрез система от социални параметри (Social metric system).

Посредством проекта SIB в България могат да дойдат свежи капитали, които да подпомогнат социалния сектор чрез участието на държавни и общински институции и български компании.

RSS
Follow by Email
LinkedIn
Share