Български център по предприемачество (BEC) е фондация в обществена полза, създадена с цел да насърчава и подпомага предприемачите в България.

Мисия на фондацията е да помогне в развитието на българската предприемаческа екосистема с програми за обучение, менторство, финансиране и предприемчиви начинания, с които да допринесе за икономическото развитие на страната.

Екипът ни е анжагиран със създаването на предприемачески нагласи и умения в българите, които да ги вдъхновят и да им дадат възможност не само за личен просперитет, но и за принос към широката общественост.

BEC е представен в България чрез партньори в местния рисков капитал, представители на бизнеса и образователния сектор като Васил Терзиев от “Телерик” и Румен Илиев от “LAUNCHub”, с програмни мениджъри –  Лили Друмева и Валя Надова. Много от поддръжниците на BEC са предприемачи и представители на бизнеса от България. Сред тях личат имената на Дафина Тончева от “US Venture Partners” и Богомил Балкански от “Google” – доказани професионалисти с желание да допринесат за общността и своята родина. ВЕC е активно подкрепен от водещи експерти отвъд Океана като Лари Биъл от “Interculture”, Дъг Пика от Provitech, от “бащата” на SIRI технологията Норман Уинарски и Майкъл Марвин – наставник на над 100 стартиращи фирми.

Много от програмите на BEC се провеждат от предприемачи от цяла Америка – от Tech Valley до Силициевата долина – за създаване на “мост” между България и САЩ за обмен на знания, опит и ресурси.

С покдрепата на:

About, ICF logo

Създадена през 2008 г., мисията на фондация “InterCulture” е да създава мостове между култури, политически перспективи и общности, както и да насърчи разбирателството и сътрудничеството в областите образование, бизнес и здравеопазване.