Явор Гочев „Ако искате да успеете, трябва да положите много усилия в това, което правите“

Интервю на Румен Илиев и Лили Друмева-О‘Райли

Наскоро „Фонд на фондовете“ подписа договор с избран финансов посредник за изпълнение на Фонд за ускоряване и начално финансиране II със средствата по ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Ресурсът ще се управлява от „Витоша Венчър Партнърс“ ООД и е с бюджет от 38 млн. лева. Международният екип на посредника е натрупал релевантен опит в управлението на инвестиции и в създаването на предприемачески програми и екосистеми. Наред с финансирането чрез дялови инвестиции „Витоша Венчър Партнърс“ ще предоставя менторска и стратегическа подкрепа на компаниите. Ще бъдат предложени стратегии за бизнес развитие, привличане на допълнителен частен капитал и акселераторски програми. Други фондове, които ще реализират инвестиции, са „Ню Вижън 3“ и „Иновейшън Акселерейтър България“. Вторият смени името на фонд мениджъра си на „Иновейшън Кепитъл“. Заедно с „Морнингсайд Хил“ на пазара в България вече активно работят четири фонда за дялово и квазидялово финансиране. Те ще подкрепят близо 400 на брой малки и средни предприятия с общ ресурс от 190 млн. лева.

По повод тази новина разговаряхме с Явор Гочев, oт „Иновейшън Кепитъл“. Ето какво сподели той:

Кажете ни няколко думи за себе си и за фонда, който съвместно управлявате.

Казвам се Явор Гочев и съм инвестиционен мениджър в „Иновейшън Кепитъл“. Това е фонд с начален и предначален капитал на стойност 15,6 млн. евро, подкрепян от правителствения „Фонд на фондовете“, който има указ да подкрепя около 200 компании в ранен етап от различни сектори.

Каква е Вашата инвестиционна стратегия?

Нашият указ е да подкрепим голям брой компании на сравнително ранен етап. Имайки предвид, че сме малка държава и екосистема, ние не можем да бъдем твърде концентрирани. Разработили сме три различни направления и всяко има своя теза. Акселераторското направление е близко до традиционната акселераторска концепция – тук можем да очакваме по-голяма мащабируемост и по-малко участие от наша страна след третия месец след приключването на акселераторската програма. Второто направление, „предначален капитал“, е по-близо до акселераторската програма – очакваме 3-5 пъти възвръщаемост там. В това направление обаче ще бъдем отворени към това да работим и с някои стандартни бизнес модели, което означава, че ще финансираме компании, които имат потенциала по-бързо да достигнат момента на работа не на загуба. Може да бъде и марка, продукти, услуги. Последното направление – с начален капитал, е там, където имаме модел, затворен за частен капитал. Предвид опита на екипа, ние смятаме, че бихме могли да имаме достъп до компании, които са различни от това, с което работят други инвестиционни фондове.

Кои са някои от секторите, върху които планирате да се фокусирате?

„Иновейшън Кепитъл“ като цяло разглежда всички вертикали, с малко повече фокус върху корпоративен софтуер, електронна търговия, финансови услуги, образование, автомобилостроене, логистика, здравеопазване, медии, храни и бързооборотни стоки и киберсигурност.

В колко стартъпа на акселераторски етап и начален капитал планирате да инвестирате годишно?

Целта ни е две кохорти на година да преминават през нашата акселераторска програма, което означава, че ние ще инвестираме по 25 000 във всяка компания, когато те се включат в програмата и ако отговарят на Ключовите показатели за ефективност, които са били определени в началото, които ще получат допълнителни 25 000. Това ще бъдат от 20 до 30 компании годишно. В същото време ние се стремим да инвестираме в още 10-15 компании на по-късен етап от тяхното развитие.

Кои са ключовите критерии, върху които се съсредоточавате, когато избирате екипи?

Имайки предвид нашия указ, екипът е един от най-важните фактори. Хората, които стоят зад идеята или проекта, техните умения и знания са от ключово значение. Разбира се, ще се интересуваме от финансовата устойчивост и потенциала за растеж.

Какъв е типичният процес за достигане на инвестиционно решение, с който трябва да са запознати предприемачите?

Всички проекти трябва да кандидатстват чрез нашия уебсайт. Имаме система за управление на взаимоотношенията с клиенти, която ни дава представа за оценката на проекта. Ако проектът се вписва в нашата инвестиционна стратегия, един от членовете на нашия екип ще се свърже с вас. Следващата стъпка включва среща с един от партньорите и вътрешна проверка. Ако всичко е наред, ще преминем към обсъждане на предварителни договорености. Типичната сделка ще отнеме до 2 месеца, поради факта, че сделката трябва да бъде одобрена и от Фонда на фондовете.

Как могат да достигнат до вас предприемачите?

Нашия уебсайт или социални мрежи, или можете да се срещнете с нас на различни събития. Доста сме непредубедени и току-що завършихме нашето „турне“. Посетили сме Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново, където имахме срещи с обещаващи екипи и стартъпи от местните екосистеми. 

Какво не се одобрява или в какви области не инвестирате?

Разбира се, не можем да подкрепим незаконния бизнес. В същото време не можем да инвестираме в сектори, които са силно подкрепени от финансиране от ЕС, като селското стопанство, рибарството и аквакултурата.

Какво бихте искали да споделите с предприемачите в България или какви съвети бихте им дали?

Има много възможности, както по отношение на образованието, наставничеството, така и финансирането. Възползвайте се максимално! Ако искате да успеете, трябва да положите много усилия в това, което правите!

Г-н Гочев, благодаря Ви за това интервю.


„Фонд на фондовете“ управлява средствата от 1,2 млрд. лева по четири оперативни програми: „Развитие на човешките ресурси“, „Иновации и конкурентоспособност“, „Околна среда“ и „Региони в растеж“. Средствата идват от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и са предвидени за период 2014-2020 г. Насочени са към проекти, които потенциално биха могли да започнат да се самоиздържат, т. е. да бъдат икономически жизнеспособни. Фондът предоставя средствата чрез финансови посредници и банки под формата на гаранции, кредити и дялови инвестиции. Усилията са насочени в три основни направления. На първо място е предоставянето на ликвидна подкрепа на малки и средни предприятия. На второ място „Фондът на фондовете“ има вече действаща програма за подпомагане на самонаети лица и малки, стартиращи компании с кратка или почти никаква бизнес история. Тук отново се предоставят кредити с облекчени условия. На трето място Фондът предлага ресурс в сферата на рисковите инвестиции чрез дялове в стартиращи и иновативни компании. Целта е да се подпомогне бързото възстановяване на икономиката след кризата, особено в ключови сфери на иновациите, дигитализацията, високите технологии, като био-и нанотехнологиите. В допълнение „Фонд на фондовете“ финансира и общини, подкрепяйки проекти, насочени към облагородяване на градската среда, развитие на инфраструктурни проекти, спортни съоръжения, културни и туристически паметници и други.

Please follow and like us:
Pin Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Comments
    RSS
    Follow by Email
    LinkedIn
    Share