Важността на менторинга

Лари Бийл

Много е писано и говорено из медиите за това колко точно важен е менторинга: ученето от някой, който вече е направил това, което искаш да се научиш да правиш. Както, например, това да се научиш да си регулираш спирачките, след като механик ти покаже как, или да се научиш да свириш на цигулка благодарение на уроци от вещ цигулар. (Последващата информация е взета от „The Mentoring Tool Kit“, разработен от „CareerLab“.)

Менторингът е партньорство с цел развитие, което се сключва между ментор – лидер с познания и опит в една или повече области – и наставлявано лице, което иска да се учи и развива във въпросните области. Процесът е дългосрочен, структуриран и воден от наставлявания. Особено се фокусира върху развитието, което се постига чрез съветите, подкрепата и опита на ментора, който служи като доверен съветник или учител.

Менторингът се възприема като метод за професионално развитие и за двете страни. Той е най-ефективен, когато е част от програма за личностно развитие и допълва по-официален тип обучение и коучинг. Менторингът улеснява практикуването и прилагането на новопридобити умения в една безопасна среда и с ползата от незаменимия, извоюван с много труд опит на някой друг.

Защо е важен менторингът?

От гледна точка на цялата компания, менторингът представлява ефективен начин за развиване на лидери чрез използване на разнообразието и насърчаване на кариерното развитие. Освен това създава последователност и постоянство на фирмената култура, изгражда по-силна фирмена връзка и насърчава споделянето на знания.

На индивидуално ниво менторингът дава възможност на служителите да развият и усъвършенстват нови умения и възможности, осигурява по-голям контекст, възможности и експозиция. Според проучване във „Война за талант“, 6600 анкетирани в 77 компании класираха наставничеството, заедно с коучингa и обратната връзка, като втората най-важна страна на тяхното развитие. *

Тъй като повечето ментори започват от ролята на наставлявани – за да се научат как да изпълняват ролята на ментор – е полезно да измервате вашите умения като ментор и наставляван на различни контролни етапи по време на менторското партньорство, за да увеличите ефективността си.

Мога ли да стана ефективен ментор?

Ефективните ментори имат определени характеристики, които ги правят успешни като ментори. Таблицата по-долу е инструмент за самооценка на ментор, който да се използва през цялото партньорство на ментор – наставляван на различни контролни етапи.

Използвайте следната скала, за да се самооцените: 5-силно съгласен; 4-съгласен; 3-неутрално становище; 2-несъгласен; 1-силно несъгласен

□ Позволявам на наставлявания да поеме отговорност за управлението на партньорството.

□ Слушам активно и повтарям чутото, за да се уверя, че разбирам какво се казва.

□ Позволявам си да бъда открит и уязвим спрямо наставлявания.

□ Наясно съм с влиянието, което могат да окажат моите възприятия и пристрастия.

□ Предлагам насърчение и подкрепа на наставлявания, като не избягвам честни разговори.

□ Осъзнавам, че нямам всички отговори, и съм готов да потърся други за съвет.

□ Предлагам своите знания и опит на наставлявания, без да съм покровителствен.

□ Полагам усилия да изискам обратна връзка относно моя менторски стил и да се адаптирам, когато е необходимо.

□ Старая се да задавам отворени и провокиращи въпроси, за да позволя на наставлявания да разрешава проблемите.

□ Уважавам наставлявания за това, че е достатъчно смел да расте и да се развива.

□ Полагам съзнателно усилие да осигуря честна обратна връзка, която е подкрепяща и не е критична.

□ Насърчавам наставлявания да проучи редица варианти и да поеме отговорност за решенията си.

□ Предлагам предизвикателни идеи на наставлявания.

□ Предоставям информация за организационната философия на нашата компания / отдел.

□ Търся възможности да се уча от наставлявания.

 

Мога ли да стана успешно наставлявано лице?

Ефективните наставлявани лица имат определени характеристики, които ги правят успешни. Таблицата по-долу е инструмент за самооценка на наставлявания, който да се използва по време на партньорството. Използвайте този инструмент за оценка през целия наставнически процес, за да увеличите своята ефективност.

Използвайте следната скала за оценка: 5-силно съгласен; 4-съгласен; 3-неутрално становище; 2-несъгласен; 1-силно несъгласен

□ Поемам отговорност за управлението на партньорството.

□ Аз съм активен слушател и полагам съзнателно усилие да приемам обратната връзка.

□ Отворен съм за различни гледни точки.

□ Внимавам със собствените си възприятия и пристрастия.

□ Насърчавам честни и откровени разговори.

□ Търся от ментора си насоки и предложения, а не отговори.

□ Съвестно се старая да изграждам отношения на доверие чрез своите думи и дела.

□ Проактивно искам обратна връзка за моето поведение, възприятия и подход.

□ Предоставям честни и откровени отзиви относно стила и съветите на моя ментор.

□ Признавам, че растежът и развитието ми могат да бъдат предизвикателни.

□ Ангажирам се да прилагам наученото в действие.

□ Отворен съм към проучването на различни възможности и поемането на отговорност за решенията ми.

□ Търся възможности и поемам рискове.

Да се надяваме, че по време на оценяването на нивото на вашите умения на наставници / наставлявани ще видите, че резултатите ви се покачват, а не да падат.

Ако наистина сте смели, периодично карайте и двамата партньори да предоставят числата, които смятат, че другият заслужава в съответните тестове и се оценявайте един друг!

Ефективните наставлявани лица имат определени характеристики, които ги правят успешни. Таблицата по-долу е инструмент за самооценка на наставлявания, който да се използва по време на партньорството. Използвайте този инструмент за оценка на всяка четвърт и на половината от процеса, за да увеличите своята ефективност.

 

Успешно наставлявано лице ли съм?

Използвайте следната скала за оценка:

5-силно съгласен; 4-съгласен; 3-неутрално становище; 2-несъгласен; 1-силно несъгласен

□ Поемам отговорност за управлението на партньорството.

□ Аз съм активен слушател и полагам съзнателно усилие да приемам обратната връзка.

□ Отворен съм за различни гледни точки.

□ Внимавам със собствените си възприятия и пристрастия.

□ Насърчавам честни и откровени разговори.

□ Търся от ментора си насоки и предложения, а не отговори.

□ Съвестно се старая да изграждам отношения на доверие чрез своите думи и дела.

□ Проактивно искам обратна връзка за моето поведение, възприятия и подход.

□ Предоставям честни и откровени отзиви относно стила и съветите на моя ментор.

□ Признавам, че растежът и развитието ми могат да бъдат предизвикателни.

□ Ангажирам се да прилагам наученото в действие.

□ Отворен съм към проучването на различни възможности и поемането на отговорност за решенията ми.

□ Търся възможности и поемам рискове.

 

Динамиката на едно менторско партньорство често може да доведе до разговори, които да са предизвикателство, както за ментора, така и за наставлявания. Уменията за активно слушане и отворената за нови неща нагласа могат да спомогнат за намаляването на тези предизвикателства.

Ефективните ментори имат определени характеристики, които ги правят успешни като ментори. Таблицата по-долу е инструмент за самооценка на ментор, който да се използва през цялото партньорство. Използвайте този инструмент за оценка на всяка четвърт и на половината от процеса, за да увеличите своята ефективност.

 

Аз ефективен ментор ли съм?

Използвайте следната скала, за да се самооцените:

5-силно съгласен; 4-съгласен; 3-неутрално становище; 2-несъгласен; 1-силно несъгласен

□ Позволявам на наставлявания да поеме отговорност за управлението на партньорството.

□ Слушам активно и повтарям чутото, за да се уверя, че разбирам какво се казва.

□ Позволявам си да бъда открит и уязвим спрямо наставлявания.

□ Наясно съм с влиянието, което могат да окажат моите възприятия и пристрастия.

□ Предлагам насърчение и подкрепа на наставлявания, като не избягвам честни разговори.

□ Осъзнавам, че нямам всички отговори, и съм готов да потърся други за съвет.

□ Предлагам своите знания и опит на наставлявания, без да съм покровителствен.

□ Полагам усилия да изискам обратна връзка относно моя менторски стил и да се адаптирам, когато е необходимо.

□ Старая се да задавам отворени и провокиращи въпроси, за да позволя на наставлявания да разрешава проблемите.

□ Уважавам наставлявания за това, че е достатъчно смел да расте и да се развива.

□ Полагам съзнателно усилие да осигуря честна обратна връзка, която е подкрепяща и не е критична.

□ Насърчавам наставлявания да проучи редица варианти и да поеме отговорност за решенията си.

□ Предлагам предизвикателни идеи на наставлявания.

□ Предоставям информация за организационната философия на нашата компания / отдел.

□ Търся възможности да се уча от наставлявания.

Please follow and like us:
Pin Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Comments
    RSS
    Follow by Email
    LinkedIn
    Share