Финансиране на образователните инициативи на БЦП

За да бъде успешно, свободното предприемачество трябва да бъде ориентирано към „търсенето“, а не към „продукта“. Веднага щом може да се идентифицира търсенето на решение на проблем, ще се разработят продукти, за да го задоволят.

Ако погледнем на образованието от тази гледна точка, трябва да дресираме следните въпроси: 

      – Къде има “търсене” на образование? 

      – Кой печели от създаването на „образована популация“? 

С други думи, “какъв е пазарът за образовани хора?

Очевидно всички се печелят в известна степен от образованието: студенти, общество, икономика и практически всеки, който желае да разшири обхвата си на избор, докато преминава през живота. Но също така е вярно, че различните бенефициенти на образованието ценят различно това, което се преподава.

Тъй като България е в дъното на ЕС, икономически погледнато, обучението по предприемачество – което учи хората как да стартират и развиват бизнес, който след това наема служители, осигурява нужни и желани стоки и услуги, а след това създава печалби, които могат да бъдат реинвестирани за разширяване на съществуващите бизнеси или да създадат нов бизнес и да се наемат повече хора – това е форма на образование, която се цени от бизнеса, НПО, правителствата … изобщо всеки, който иска да наеме интелигентни и продуктивни служители.

Ние сме изправени пред бъдещето на роботите, които се грижат за поддържането на живота ни, колите, които управляват сами себе си, отвеждат ни навсякъде, където можем да отидем, разрешаването на проблеми с изкуствен интелект, използвайки всяка информация, известна на човека, точно на една ръка разстояние, когато искаме. Като се има предвид тази реалност, какво ще бъде бъдещето ни? Какви умения трябва да притежават служителите в бъдещето, за да бъдат годни за “служене”?

За да подготви българите за такова бъдеще и да им помогне да повишат жизнения си стандарт, а всъщност и икономическото благополучие на цялата страна, Българският център по предприемачество (БЦП) въведе в България редица образователни инициативи за иновации и предприемачество по време на миналата година.

От курса Тийноватор в 4 софийски гимназии и програмата University Innovation Fellows в 5 български университета през магистърската програма по предприемачество във Варненския свободен университет, която е насочена към студенти с познания в бизнеса, до семинари по прагматичен маркетинг и изграждане на бизнес за устойчиви бизнес мениджъри, БЦП е предоставил учебни програми и преподаватели от световна класа – повечето с успешен бизнес опит – срещу малко или никакво заплащане за учениците. Тази година БЦК въвежда предприемачество в изкуството, като спонсорира Idea Academy в София, първото училище по изкуства в целия регион на Централна и Източна Европа, насочено към подпомагане на студентите да развият кариера в областта на изкуствата.

Освен това, БЦП е създал комбинирания онлайн и офлайн курс My Own Business Institute (MOBI) – адаптирани към реалностите на българската екосистема – достъпни безплатно за всеки, който желае да се запише. (Подробности за тези курсове са дадени в Допълнение А).

Също така се планира да се въведат още частно създадени и управлявани образователни инициативи в България тази година от БЦП!

Финансирането на БЦП: въпроси и отговори

Като се има предвид, че работодателите са най-големият пазар за иновационно и предприемаческо образование, образователните инициативи на БЦП трябва да бъдат

продуктите, които организациите купуват, за да задоволят търсенето на квалифицирани служители.

Да отговорим на няколко въпроса

 1. Кой е пазарът на образованието?

Работодателите: бизнеси, неправителствени организации, правителството, организации на изкуствата 

 1. Какъв тип образование те прави най-търсен от работодател?

За бизнеси, неправителствени организации, правителството, изкуствата: Предприемачество, финанси, меки умения, лидерство / работа в екип, най-добри бизнес практики

 1. Каква е ползата за подкрепящите образованието?

Чрез промотиране: Имената на дарители, включени в образователните инициативи, и образователни и промоционални материали на БЦП, за да рекламират придържането на компанията към общите ценности, ценени от клиентите, като по този начин генерират поддръжка на продукти / услуги.

Чрез привличане на служители, излагайки ги на възможности за работа / кариера: насърчаване на общи ценности между работодатели и служители, създаване на казуси, използвани в учебните програми на БЦП, наставници на служители, обучени и назначени в различни инициативи на БЦП (като например Тийноватор, MOBI, IDEA, UIF)

Чрез влияние: Всеки ученик има един или двама родители, лели и чичовци, внуци, братовчеди и приятели, като по този начин дава възможност на компаниите дарители да стимулират широко разпространеното приемане на продукти и лоялността на клиентите чрез създаване на чувство за доверие, подкрепа и благодарност у ученика, който – като получател на тази поддържаща връзка – може след това да повлияе на купуваческото поведение на семейството и приятелите си.

Забележка: Подкрепянето на една кауза като образованието е по-ефективно откъм разходи, отколкото платената реклама, целяща изграждането на продуктово приемане и повтарящо се използване. Изискват се по-малко пари и се постигат по-добри резултати: лоялност, доверие, ползи от препоръки от трети страни, дългосрочно въздействие. (Потърсете We First в Google и прочете за успеха на Саймън Мейнуъринг в създаването на марка за социално съзнание за клиенти като Nike, Sony, SAP, CocaCola, Toyota.)

 1. Към кого да се обърне БЦП за помощ по финансиране на програмата?

Към следните организации: Американската търговска камара в България, Посолството на САЩ, Министерство на икономиката на България, ползвателите на Sofia Business Park, кметства, индустрията за рисков капитал, социалните медии (LinkedIn).

Някои индустрии могат да се възползват повече от различни инициативи:

MOBI: финансови институции (банки и застрахователни компании).

ТИЙНОВАТОР: Компании за потребителски продукти (компании за бързо хранене и кафенета).

IDEA: уеб-дивелъпъри, онлайн и офлайн маркетинг-служители, Игрални компании, видео, филмови студия.

UIF: софтуер/хардуер, ресторанти, спортна екипировка/облекло.

5. Колко следва да иска БЦП от потенциалните дарители?

Някое от изброените по-долу: Процент от заплати, приходи, печалби или подход с „най-висока предложена цена“ (за различни нива на промотиране) или годишен членски внос за подкрепа на образователния клуб на БЦП (вж. Точка 6 по-долу за стимули за членство).

Пример: Ако БЦП поиска дарение в размер на 10% от рекламния бюджет на компания (0.7% от брутния доход) *, размерът на поисканото ще зависи от брутния доход на компанията:

Брутен доход           Рекламен бюджет              БЦП иска

$  1,000,000                    $    70,000                    $   7,000

    5,000,000                          350,000                     35,000

    7,500,000                          525,000                      52,500

  10,000,000                         700,000                     70,000

  15,000,000                      1,050,000                   105,000

Предлагане на права върху имена за дарителите: името на дарителя може да се сложи на различни компоненти на образователните инициативи на БЦП. Примери за варианти за имена и поискани суми:

Преподавателски позиции: магистърската програма по предприемачество на Варненския свободен университет “университетски преподавател по предприемачество на VMWare” за магистърския курс на БЦП; “VMWare шампион” на UIF (University Innovation Fellows) – ($ 50 000)

Роли на ментори (наставници) / преподаватели: “VMWare ментор” на MOBI, “VMWare другар” на Тийноватор ($ 25 000)

Имена на курсове: MOBI – “Моят собствен бизнес курс на VMWare”; “VMWare бизнес клуб” на Тийноватор ($ 100 000)

Спонсори за стипендии: “VMWare стипендия” на IDEA Academy; магистърската програма по предприемачество на Варненския свободен университет “VMWare стипендия” ($ 8 000)

 1. От къде да започне БЦП?

БЦП презентира пред клиенти за образование, като например членове на Американската търговска камара, в които презентации БЦП описва ползите от отношения с БЦП.

Например, като награда за участието им, БЦП ще организира и представи семинари на теми, които бизнес групите смятат за важни, като например:

“Third Space Thinking” – тридневен семинар, представен от д-р Ърни Уилсън от факултета по журналистика и комуникация в Аненберг към Университета на Южна Калифорния, фокусиращ се върху 5-те меки умения, които проучванията на Ърни определиха като най-важното, за да могат бизнесите да привличат и да се развиват, ако искат да успеят. (Вижте Приложение Б за въведение)

“Водачество и тиймбилдинг” – тридневен семинар, проведен от д-р Джейми Уилямс, ще се занимава с коучинг техники, които изграждат работа в екип и сътрудничество в рамките на организация за постигане на корпоративни цели.

“Развитие на жизнеспособна индустрия за туризъм и хотелиерство в България” – тридневен семинар, преподаван от Боб Бърк, експерт по Американска индустрия на хотелиерството, съсредоточен върху техники и стратегии, които Боб използва за поддръжка на ресторанти, хотели и туризъм по целия свят.

БЕЛЕЖКИ:

*Средностатистическият малък бизнес харчи 7-8% от брутния си доход за реклама; по-големите компании (с над $1 000 000 в продажби) харчат 5-7% средно (в зависимост от надценка и наем). Пример: ако една компания има брутен доход от $200 000/год, очаква се да похарчи $14 000 – $16 000 за реклама. Компания с брутен доход от $1 000 000 се очаква да похарчи $50 000 – $70 000)

Приложение A: Образователни програми на БЦП

1) Прагматичен маркетинг – професионално образование за предприемачи в технологични компании

Между 14-16 март 2018 г. София беше домакин на първото събитие по прагматичен маркетинг в България. Това беше тридневна образователна програма – която се проведе в Telerik Academy в София – присъстваха 32 избрани участници от широк спектър от индустрии. Курсът беше насочен да помогне на технологичните компании да идентифицират своята клиентска база и прагматично да се предлагат на пазара въз основа на реалния опит.

Прагматичният маркетингов опит е най-добрият образователен курс в своята област. Множество служители на Google, Amazon, Facebook и други успешни компании интегрират модела „Прагматичен маркетинг“ във всички свои организации. До момента има над 100 000 души, обучени в повече от 25 страни. 

2) Курс за изграждане на бизнес, разработен от Норман Уинарски

 

Представен в Sofia Tech Park през октомври 2018 г., семинарът беше обобщение на предприемаческите процеси, които успешно създадоха, развиха и поддържат много пробивни компании, както и помогнаха на участниците да разработят свои собствени идеи за пробивно начинание – начинания, които могат да имат трайно и положително въздействие, докосващо милиони животи. Тези начинания са базирани на технологии и бизнес модели, които въздействат на пазарите, вариращи от медицински устройства, спътници, роботика – до чиста вода.

Пробивните предприятия се отличават от други начинания в почти всеки аспект: екипа, инвеститорите, борда, ценностното предложение, мащабируемостта, инвестирането, поддържането на начинанието чрез непрекъснати иновации и др. Примерите са базирани на опита на Норман Уинарски, бивш президент на Stanford Research Institute Ventures и бащата на Сири.

3) Магистърската програма по предприемачество на Варненския свободен университет

 

Магистърската програма по предприемачество е двусеместриална академична програма за висше образование, стартирана през октомври 2018 г., за активни професионалисти и предприемачи от България и региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ), целяща да развие предприемаческия начин на мислене и формиране на умения, необходими за ефективно иницииране и изпълнение на предприемачески проекти в пазарни, нестопански и социални контексти.

Магистърската програма по предприемачество е водещата и най-въздействаща програма, активираща предприемаческия потенциал в целия регион на ЦИЕ, обединяваща най-добрата учебна програма, най-опитния инструктаж и участие от успешни предприемачи от САЩ; и е напълно акредитиран курс от ЕС.

4) My Own Business Institute (MOBI) – Университет Санта Клара, Силициева долина, Калифорния 

Започната през юни 2018 г., популярните смесени онлайн / офлайн курсове на MOBI учат новите предприемачи как да стартират бизнес и опитни предприемачи как да развиват бизнес. Чрез видео, аудио и текст, в допълнение към седмичните срещи на студент с ментор, нашите студенти учат как да избират бизнес, как да го финансират, как да изграждат клиентела и как да създадат успешен екип. Студентите на MOBI идват от цяла България и представляват всеки вид бизнес, който можете да си представите.

Всеки от двата курса, СТАРТИРАНЕ НА БИЗНЕС и БИЗНЕС РАЗШИРЕНИЕ, се състои от индивидуални сесии. Студентите могат да ги вземат със собствено темпо без ограниченията на седмичните крайни срокове. Нашата програма им предлага свободата да се съсредоточат върху областите, които изискват повече от тяхното внимание, като същевременно ги оставяме да се движат с ускорени темпове, когато имат възможност. Посетете страницата на БЦП (BEC.Education.org) и разгледайте цялото съдържание на курса. 

Също така, гледайте следния промотиращ материал за MOBI в YouTube: /www.youtube.com/watch?v=jdoxGyUfg4w/

5) Програмата University Innovation Fellows (UIF) – Станфорд

Програмата UIF започна през юли 2018 г. с интензивен едноседмичен курс в Станфорд за преподаватели, избрани от техните университети да станат шампиони на иновацията; последван от шестседмичен онлайн курс за четирима студенти, избрани от връстниците им да получат умения, за да станат лидери и активисти на иновацията в учебните им заведения. 

Преподаватели от Софийския университет, Варненския свободен университет и Университета за управление посетиха образователния курс през юли и организираха свои курсове Innovation Fellows за студенти, за да могат за започнат обучението им през Октомври.

6) Тийноватор: предприемачество на гимназиално ниво 

Програмата Тийноватор запозна през октомври 2018 г. и дава възможност на гимназистите от 4 софийски гимназии да станат успешни, учейки ги на умения, които могат да ги доведат до икономическа независимост и самодостатъчност. Обучението предоставя практически опит и интерактивни дейности, като практически упражнения, работа в екип, съвместни проекти, игри и състезания.

Програмата е двугодишна учебна програма за ученици в 10 и 11 клас. През първата година учениците ще се съсредоточат върху уменията за критично мислене, креативността и иновациите. През втората година студентите ще изследват успешните практики и ще научат цикъла на изобретението, като същевременно стартират собствена предприемаческа дейност.

 

Участниците ще се срещнат и с успешни предприемачи и ще се състезават за безвъзмездни средства за финансиране на собствените си предприемачески планове.

7) Академията за международен дизайн и развлекателни изкуства (IDEA Academy)

Академията IDEA в България, която започва през пролетта на 2019 г., е нов професионален образователен център за цифрови и традиционни изкуства, съчетаващ разработване на марка, маркетинг и старт-ъп образование, за да помогне на студентите да придобият всеобхватни познания за индустрията на видео филми и игри. IDEA надгражда успеха, ресурсите и добрите практики на сестринското си училище IDEA Rome.

Курсовете обхващат голямо разнообразие от теми като видеоигри, 3D графика и концептуален дизайн, кино сценография и разкадровка, 2D анимация, 3D анимация и илюстрация.

IDEA Academy – България – ще помогне на художници от цял свят да развият своя талант и потенциал чрез нашите стандарти за преподаване на високо ниво. Академията, разположена в София, ще работи за развитието на България като регионален център за цифрови изкуства и творчество на бъдещето.

Приложение Б

От какви умения се нуждаят бизнесите, за да са успешни?

За умните и предприемачески настроени лидери проблемите са възможности – възможности да използват въображението си и да измислят иновативни решения.

Възможно е обаче да възникнат трудности, когато се опитваме да превърнем решение в жизнеспособна бизнес стратегия, може да сме склонни да разчитаме твърде много на своята страст, постоянство, самостоятелност и преценка, за да “родим бебето” си. Да пренебрегваме мнението и критиката на другите – и да се опитваме самички да опровергаем шансовете на неуспех – твърде често означава да се обречем на именно тази участ, която се опитваме тъй отчаяно да избегнем. Успешното превръщане на нашето решение в устойчива бизнес стратегия всъщност изисква от нас да включим всичко, което не знаем, всичко, което е извън нашата защитна и твърде удобна утроба.

Вярно е, че пробивната технология понякога може да катапултира нашия бизнес до успешна компания. Но за повечето от нас, освен ако не развиваме и използваме меки умения и не изградим разнообразен екип, който знае как да работи заедно и да приложи тези умения в общото благо, нашето творческо решение може да пропусне целта си или никога да не достигне завършен вид.

Развиването на меки умения изисква Third Space Thinking: управлявана от комуникация методология за рамкиране и решаване на проблеми, като по този начин дава възможност на организациите да постигнат успех.

Third Space Thinking, накратко – TST, се базира върху изследователска дейност, извършена във факултета по журналистика и комуникация в Аненберг към Университета на Южна Калифорния, начело с Декан Ърни Уилсън. TST идентифицира пет качества, жизненоважни за успех в днешния сложен свят, открити след тригодишен процес по анализиране на отговорите на 1 800 водещи глобални бизнеси (IBM, Google и др.), на които са зададени само два въпроса:

 1. Какви умения търсите, когато наемате хора?
 2. Какви умения търсите, когато обмисляте да ги повишите?

Колкото по-скоро се научим да идентифицираме петте основни качества, открити от изследователската дейност на 3rd Space, толкова по-добър шанс ще имаме да избегнем това да привличаме и наемаме грешните служители. И, ако разберем, че едно или повече от тези качества липсват в нашия собствен набор от качества, ще знаем точно какви качества и квалификации да търсим у хората, които наемаме, за да компенсираме нашите лични несъответствия.

Така че кои са тези 5 основни качества?

 1. Приспособимост: Спокойно ли се чувствате с неяснотата? Можете ли да сте гъвкави, когато сте изправени пред промяна? Историята е пълна с грешки, допуснати от гениални хора, вкопчили се за постоянно в своите създания и невиждащи нищо друго, като коне с капаци: като Томас Едисон, който мислел че променливият ток никога не може да замени постоянния ток или че восъчните цилиндри никога не могат да се заменят от тънка плоча с цел произвеждане на музика и звуци; или Кен Олсън от Digital Equipment Corp (DEC), който бил сигурен, че персоналните компютри са „тъпа идея“, и решил да отдаде вниманието на компанията си на това, което познава – мини-компютри, което означавало конкуренция с IBM; или, за съжаление, Джон Скъли, който уволнил Стийв Джобс и сам приел ролята на Главен технически съветник на Apple!
 1. Културна компетентност: Имате ли междукултурна интелигентност? Способни ли сте да работите като включвате и уважавате околните, независимо от техните култури и ориентации? Ако искате компанията ви да е успешна, тя вероятно ще трябва да предлага продуктите и услугите си отвъд граници на различни места, обитавани от различни култури с различни обичаи и ценности. Можете ли да се учите от чуждите грешки?
 1. Емпатия: Способни ли сте да разбирате и приемате чуждите приоритети и перспективи, слушайки активно? Замисляте ли се за отговорите си на въпроси и можете ли да интегрирате тези знания в по-ефективно разрешаване на проблеми? Емпатията води до доверие и лоялност: двете най-ценни качества, които един бизнес може да иска от служителите си … и клиентите си!
 1. Интелектуално любопитство: Изпитвате ли глад за знания, които подхранват все по-високи нива на учене и постижения? Емоционалната ви зрялост върви ли в крак с интелектуалния ви апетит? Ако динамичният и сложен свят, в който всички живеем, не ви кара да се чудите – да се чудите къде отиваме и какъв ще бъде приносът ни към бъдещето – то тогава нищо няма да ви накара да се почудите! Гледайки към бъдещето на роботите, които се грижат за поддържащите живота ни нужди, самоуправляващите се автомобили, които ни отвеждат, където и да поискаме, изкуствен интелект, който ни предоставя всяка информация, известна на човека, точно на една ръка разстояние, когато пожелаем. Какво ще бъде бъдещето ни?
 1. 360-градусово мислене: 1. Можете ли да възприемете цялостен, многоизмерен и аналитичен подход към решаването на проблеми? Можете ли да конвертирате информация в прозрения и да „свържете точките“ между различни точки от данни, така че нещата да имат смисъл? Ще ни бъде ли предоставено всичко от репликатор като в Star Trek? Ще може ли 3-D печатът да възпроизведе всеки от нашите жизненоважни органи, ако се наложи някой да бъде трансплантиран? Винаги трябва да гледаме към бъдещето: къде сме в икономическия цикъл; какви иновации ще направят днешния популярен продукт остарял утре; дали криптовалутата ще бъде следващото голямо нещо, премахвайки необходимостта финансовите институции да посредничат в търговията? Да си признаем: промяната е неизбежна навсякъде около нас и ние трябва да решим: „Ще бъда ли прекъснат от нея или аз ще прекъсвам стария модел?“

Всички сте на път да развивате успешни бизнеси. Но няма начин да предвидите всичко, което се крие във вашия път, докато се опитвате да достигнете целта си. Със сигурност, по пътя ще има както приятни, така и не толкова приятни изненади.

Но ако вие и вашият екип сте въоръжени с подходящите набори от умения – като тези, въплътени в Third Space Thinking – ще подобрите драстично шансовете си да стигнете до там, като знаете как да избегнете многото дупки по пътя, и ще можете да се възползвате финансово от непредвидено добри печалби.

TST уменията ще дадат възможност на вас и на вашия бизнес не само да оцелеете, но и да преуспеете!

Please follow and like us:
Pin Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Comments
  RSS
  Follow by Email
  LinkedIn
  Share