ClimAccelerator

АКСЕЛЕРАТОР ЗА ЕКО-ИНОВАЦИИ СТАРТИРА ОТ ЮЛИ ДО ДЕКЕМВРИ 2021

Ето какво споделиха нашите партньори от Innovation Starter:

ClimAccelerator Black Sea, консорциум Румъния-България, финансиран от EIT Climate-KIC на Европейския съюз набира идеи за справяне с климатичните промени

ClimAccelerator Black Sea e програма за ускоряване и финансиране на решения за еко-иновации, която допринася за екологичната устойчивост и намаляването на емисиите въглероден диоксид в атмосферата.

Акселераторът за стартиращи еко-идеи е подходящ за екипи, които имат амбиция да развият бизнес моделите си в областта на кръговата икономика и да работят в посока преодоляване на последиците от климатичните промени. 

В България проектът се реализира от Innovation Starter Accelerator, като част от консорциум Румъния-България, с водещ партньор Impact Hub Bucharest и в партньорство с Climate Vertical.

ClimAccelerator Black Sea се финансира от публично-частното иновационно партньорство EIT Climate-KIC на Европейския съюз.

В България през 2021 година в програмата ще бъдат финансирани:

8 стартиращи идеи във фаза „валидация“ с грант от 5000 евро. Екипите ще преминат през двумесечна интензивна обучителна акселераторска програма, по време на която ще имат възможност да адаптират своите идеи и правилно да изберат своите първи клиенти, партньори и ниши за развитие.

3 компании в “начална фаза” ще имат възможност да получат обучение и грантово финансиране в размер на 20 000 евро за развитие на идеята си.

В допълнение, 3 зелени компании в напреднала фаза ще получат и менторска подкрепа за търсене на финансиране и срещи с инвеститори за фаза „скалиране“.

ClimAccelerator Black Sea е акселератор за устойчиви зелени бизнес решения, чисти технологии и еко иновации. Той следва целите и принципите на Европейския зелен пакт, който адресира изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда на стария континент.

Стартиращите компании с еко-климатични идеи могат да кандидатстват в програмата от 20.07.2021 г. до 15.08.2021 г. ТУК

Please follow and like us:
Pin Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Comments
    RSS
    Follow by Email
    LinkedIn
    Share