Български център по предприемачество (БЦП) е фондация в обществена полза, създадена с цел да насърчава и подпомага предприемачите в България.

Мисия на фондацията е да помогне в развитието на българската предприемаческа екосистема с програми за обучение, менторство, финансиране и предприемчиви начинания, с които да допринесе за икономическото развитие на страната.

Екипът ни е ангажиран със създаването на предприемачески нагласи и умения у българите, които да ги вдъхновят и да им дадат възможност не само за личен просперитет, но и за принос към широката общественост.

БЦП е представен в България чрез партньори в местния рисков капитал, представители на бизнеса и образователния сектор, като Васил Терзиев от „Телерик“ и Румен Илиев от „LAUNCHub“, с програмни мениджъри –  Лили Друмева и Валя Надова. Много от поддръжниците на БЦП са предприемачи и представители на бизнеса от България. Сред тях личат имената на Дафина Тончева от „US Venture Partners“ и Богомил Балкански от „Google“ – доказани професионалисти с желание да допринесат за общността и своята родина. БЦП е активно подкрепен от водещи експерти отвъд Океана като Лари Бийл от „Интеркултура“, Дъг Пика от „Provitech“, от „бащата“ на SIRI технологията, Норман Уинарски, и Майкъл Марвин – наставник на над 100 стартиращи фирми.

Много от програмите на БЦП се провеждат от предприемачи от цяла Америка – от „Tech Valley“ до Силициевата долина – за създаване на „мост“ между България и САЩ за обмен на знания, опит и ресурси.

С покдрепата на:

About, ICF logo

Създадена през 2008 г., мисията на фондация „Интеркултура“ е да създава мостове между култури, политически перспективи и общности, както и да насърчава разбирателството и сътрудничеството в областите образование, бизнес и здравеопазване.

RSS
Follow by Email
LinkedIn
Share